Những câu chuyện cổ tích thú vị giúp bé khám phá thế giới loài vật phong phú.

Mỗi câu chuyện còn hàm chứa ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp các em biết yêu cái Chân, Thiện, Mỹ, biết yêu mến những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây